SMAG

Välkommen till Golden RetrieverklubbenSmåland/Öland

JAKT A-PROV

1:a

2:a

3;a

ELIT

18

16

14

KKL

Godkänd=13

 

 

CACIT

20

 

 

 

 

Statuter för vandringspris – Golden Retrieverklubben Småland/Öland

Smålands/Ölands mest allroundmeriterade Golden

 

Endast ett resultat från varje disciplin får räknas och minst 2 st olika discipliner.

 

Bara resultat från officiella tävlingar gäller.

 

Om två hundar uppnår samma poängsumma, premieras i första hand flest discipliner,

i andra hand högst poäng på jakt och i tredje hand högst poäng på utställning.

 

Gäller från 2003

 

Ni som varit aktiva med er golden och deltagit på officiell utställning, lydnadstävling, jaktprov,

viltspårprov, agilitytävling eller bruksprov, glöm inte att skicka in era resultat innan den 1 januar vid varje årskifte.

Smålands mest allroundmeriterade golden kommer sedan att presenteras vid varje årsmötet .

 

JAKT B-PROV

1:a

2:a

3:a

EKL

16

13

10

ÖKL

12

5

3

NKL

7

5

3

HP=2

 

 

 

PRAKTISKT JAKTP

Godkänd=17

 

 

VILTSPÅR

1:a

2:a

3:a

ÖKL

10

8

6

AKL

Godkänd =4

 

 

HP=2

 

 

 

BRUKS

Cert

Certp

Uppfl

Gdk

EKL

16

14

-

12

HKL

 

 

12

9

LKL

 

 

9

7

AKL

 

 

7

5

CACIT

20

 

 

 

LYDNAD

1:a

2:a

3:a

Elit

14

11

8

III

10

8

6

II

7

5

4

I

5

4

2

CACIOB

20

 

 

UTSTÄLLNING

 

Cert

11

CK

9

Excellent

5

Very Good

3

Good

2

CACIB

20

HP=1 p (dock ej ÖKL där CK och

 

HP är samma sak)

 

 

 

AGYLITY

 

 

AGLITY KLASS

Cert

Uppfl

I

 

7

II

 

10

III

16

 

HOPPKLASS

Cert

Uppfl

I

 

7

II

 

10

III

16

 

CACIAG

20

 

RALLYLYDNAD

 

Uppfl

KLASS

 

 

Nybörjaklass

 

2

Fortsättningsklass

 

5

Avanceradklass

 

7

Mästarklass

10

 

© Copyright. All Rights Reserved.