Funktionsbeskrivning

Vad är funktionsbeskrivning?


Funktionsbeskrivning är en jaktlig avkommebeskrivning. Med funktion avses rasens ursprungliga uppgift att vara en apporterande fågelhund. Golden retrieverklubben har skapat funktionsbeskrivningen som ett komplement till jaktproven. Beskrivningen är avsedd för hela kullar och det är grundläggande apporteringsegenskaper som beskrivs. Resultatet ska kunna användas i avelsarbetet.


Beskrivningen är inte en merit för den enskilda hunden. Hunden blir inte godkänd eller underkänd. Resultaten presenteras enbart för avkommegrupper och inte för enskilda individer. Det är föräldradjurens förmåga att nedärva vissa egenskaper som sammanställs och inte den enskilde hundens prestationer. Beskrivningen är upplagd så den kan utföras på hundar som inte är tränade i apportering


Beskrivningen dokumenteras i ett protokoll, där beskrivaren sätter ett kryss för det alternativ som bäst stämmer överens med hundens beteende. Protokollet är uppbyggt med en femgradig intensitetsskala där 1 är låg intensitet och 5 hög intensitet. Det är viktigt att vara medveten om att en 1:a eller 5:a inte alltid är det bästa alternativet utan det är helt beroende på vilken egenskap som avses.
Hur går det till?

Hunden utsätts för fyra olika apporteringssituationer, som är helt standardiserade. Beskrivningen ska alltid genomföras på samma sätt, oavsett var i landet den hålls och oberoende av vilka funktionärer som tjänstgör.


Moment 1: Apportering

Hunden får bekanta sig med en dummy. En kastare går därefter ifrån hunden och kastar dummyn. När kastaren har återvänt får föraren släppa hunden. Momentet upprepas ytterligare en gång.


Moment 2: Sök

En kastare står på plats då hund och förare anländer. Kastaren påkallar uppmärksamhet, kastar dummyn och återvänder. Hund och förare tar en kort promenad och hunden släpps.


Moment 3: Viltintresse

Hunden ser en fågel kastas, när kastaren har återvänt, släpps hunden.


Moment 4: Vattenarbete

Hund och förare står vid strandkanten och ser en dummy kastas i vattnet. Föraren tar därefter hunden på en kort promenad från vattnet. När förare och hund har återvänt till strandkanten släpps hunden. Momentet upprepas ytterligare en gång.


Moment 5:

Uppträdande i konkurrenssituation

Hund och förare står vid sidan av en hund som utför ett vattenarbete.