SMAGStatuter för vandringspris – Golden Retrieverklubben Småland/Öland

Smålands/Ölands mest allroundmeriterade Golden

 


      Endast ett resultat från varje disciplin får räknas och minst 2 st olika discipliner.


       Bara resultat från officiella tävlingar gäller.


     Om två hundar uppnår samma poängsumma, premieras i första hand flest discipliner,

i andra hand högst poäng på jakt och i tredje hand högst poäng på utställning.


Gäller från 2003


 Ni som varit aktiva med er golden och deltagit på officiell utställning, lydnadstävling, jaktprov,

viltspårprov, agilitytävling eller bruksprov, glöm inte att skicka in era resultat innan den 1 januar vid varje årskifte.

  Smålands mest allroundmeriterade golden kommer sedan att presenteras vid varje årsmötet .


JAKT A-PROV

1:a

2:a

3;a

ELIT

18

16

14

KKL 

Godkänd=13CACIT

20JAKT B-PROV

1:a

2:a

3:a

EKL

16

13

10

ÖKL

12

5

3

NKL

7

5

3

HP=2
PRAKTISKT JAKTP

Godkänd=17VILTSPÅR

1:a

2:a

3:a

ÖKL

10

8

6

AKL

Godkänd =4HP=2
BRUKS

Cert

Certp

Uppfl

Gdk

EKL

16

14

-

12

HKL12

9

LKL9

7

AKL7

5

CACIT

20
LYDNAD

1:a

2:a

3:a

Elit

14

11

8

III

10

8

6

II

7

5

4

I

5

4

2

CACIOB

20UTSTÄLLNING


Cert

11

CK

9

Excellent

5

Very Good

3

Good

2

CACIB

20

HP=1 p (dock ej ÖKL där CK och


HP är samma sak)
AGYLITYAGLITY KLASS

Cert

Uppfl

I


7

II


10

III

16


HOPPKLASS

Cert

Uppfl

I


7

II


10

III

16


CACIAG

20


RALLYLYDNAD


Uppfl

KLASSNybörjaklass


2

Fortsättningsklass


5

Avanceradklass


7

Mästarklass

10