Club Show 2011

Resultat Club Show 2011


Utställningsplats och datum: Kosta 20110611

Antal anmälda hundar: 98


Domare: Hanar- Alexia Kammenou, kennel Serendipity


Tikar- Agneta Cardell- kennel Dasty

Valpar

BIR valpklass I

Sunny Delight's Xmas Santa

Uppf. Åsa Cederlund

Äg.Susanne Englund


BIM valpklass I

Goldstep Ibiza

Uppf. Anna-Lena Lundblad

Äg.Anna-Lena Lundblad

BIR valpklass I

Sunny Delight's Xmas Santa

Uppf. Åsa Cederlund

Äg.Susanne Englund


BIM valpklass I

Goldstep Ibiza

Uppf. Anna-Lena Lundblad

Äg.Anna-Lena Lundblad

Vuxna

BIR


SEUuCH Floprym Ellen


Uppf. Anette Strand

Äg. Anette Strand


BIM

SEUuCH Guldruschen's Dream Maker


Uppf. Madeleine Runberg

Äg.Emilie Nilsson


 

Cert – Hanhund


Thornywait Gift To Floprym


Uppf. Susanna Zubar

Äg.Anette Strand

R-Cert – Hanhund

Festival's Royal Kowalski


Ägare & Uppf: Tina Angrell

Cert – Tik

Guldruschen's Made With Passion


Uppf. Madeleine Runberg

Äg.Carina Andersson & Madeleine Runberg

R-Cert – Tik

Hille No Hills fick reservcertet


Ägare & Uppf: Dirk & Ilse Peeters-Van NunenBIR JAKTKLASS

Höstglädjens Dreamline


Uppf. Nettan Kagevik

Äg.Nettan Kagevik

BIR VETERAN

SEUuCH Floprym R Pea Nut


Uppf. Anette Strand

Äg.Anette Strand

BÄSTA UPPFÖDARGRUPP

Festival's


Tina Angrell

HANHUNDAR


VALPKLASS I

Sunny Delight's Xmas Santa Hp/Bh 1/ BIR-Valp I


Officier's Triumph Boy HP/ Bh 2


VALPKLASS II

Dream Max Nabu Hp/ Bh 1/BIR-Valp II

Festival's Boomerang Hp/ Bh 2


JUNIORKLASS

Majik Zero To Hero Ck/Bh 4

Dewmist Looks And Smile Ck

Guldruschen's No One Like Me CK

Guldruschen's Love From New York Ck


UNGHUNDSKLASS

Thornywait Gift To Floprym Ck/Bh 2/CERT

Poetry's Hot Jazz Ck

Impossible Of Golden Orf Ck


JAKTKLASS

Be Active's Quickstep Focus B/J 1


ÖPPEN KLASS

Festival's Royal Kowalski Ck/Bh 3/ R-Cert

Floprym Hard To Beat/ Ck

Guldruschen's Take A Chance On Me/ Ck

Svedjebäckens Just Like That/ Ck


CHAMPIONKLASS

SEUuCH Guldruschen's Dream Maker Ck/ Bh 1/ BIM

C.I.B GERMANCH LUXCH AUTCH Guldruschen's Winter Collection CK

MULTICH Dream Max Björn Borg CK

SEUuCH Sunny Delight's Last Cover Up CkVETERANKLASS

Guldruschen's Hey Ladies Ck


TIKAR


VALPKLASS I

Goldstep Ibiza HP/ BIM- Valp I

Sunrose Upp I Dagen Hp

Sunny Delight's Xmas Carol Hp


VALPKLASS II

Fragrances Svea Betty Dot HP/ BIM-Valp II

Dream Max Roxy Hp


JUNIORKLASS

Thornywait Made For Floprym Ck


UNGHUNDSKLASS

April Design Billie Jean Ck

Fragrances Yoko Ono CkJAKTKLASS

Höstglädjens Dreamline Ck BIR-Jakt


ÖPPEN KLASS

Guldruschen's Made With Passion Ck Bt 4/ Cert

Hille No Hills Ck/ R-cert

Festival's Love Love Love Ck

Guldruschen's First Class Ck


CHAMPIONKLASS

Floprym Ellen Ck Bt 1/ BIR

Festival's Royal Flamenco Ck /Bt 3

Goldstep Norma Ck


VETERANKLASS

Floprym R Pea Nut Ck/ Bt 2 BIR-Veteran

Vinnare av Valpklass I

Goldstep Ibiza


Ägare & Uppf: Anna- Lena Lundblad


 

Sunny Delight's Xmas Santa


Ägare: Susanne Englund Uppf: Åsa Cederlund


 

Vinnare av Valpklass II

Fragrances Svea Betty Dot


Ägare:Eva-Britt Brännsten & Ingela Påsse van Reis Uppf:Ingela Påsse van Reis

Dream Max Nabu


Ägare & Uppf: Jennie Andersson

Vinnare av Juniorklassen

Thornywait Made For Floprym


Ägare: Anette Strand Uppf: Susanna Zubar


 

Majik Zero To Hero


Ägare: Åsa Cederlund Uppf: Riita-Liisa Lehtonen

Vinnare av Unghundsklassen

April Design Billie Jean


Ägare: Veronika Caris Uppf:Elina Pitkänen

Thornywait Gift To Floprym


Ägare: Anette Strand Uppf: Susanna Zubar

Vinnare Jaktklassen

Höstglädjens Dreamline


Ägare & Uppf: Nettan Kagevik

Be Active's Quickstep Focus


Ägare & Uppf: Suzanne Asplund

Vinnare Öppenklassen

Guldruschen's Made With Passion


Uppf. Madeleine Runberg

Äg.Carina Andersson & Madeleine Runberg

Festival's Royal Kowalski


Ägare & Uppf: Tina Angrell

Vinnare Championklassen

Floprym Ellen Ck Bt 1/ BIR


Ägare & Uppf: Anette Strand

SEUuCH Guldruschen's Dream Maker Ck/ Bh 1/ BIM


Ägare: Emilie Nilsson Uppf: Madeleine Runberg

Vinnare Veteranklassen

Floprym R Pea Nut Ck/ Bt 2 BIR-Veteran


Ägare och Uppf: Anette Strand

Guldruschen's Hey Ladies Ck


Ägare: Emilie Nilsson Uppf: Madeleine Runberg

Barn med hund

Barn med hund vanns av Ida Stübner

TacK till Sandra som visade Freestyle med


FDI LP I LPII LPIII LPELIT SELCH FILCH Höstglädjens Golden Dream "Thyra"

Lite vimmelbilder

Tack Lotta för alla fina kort du har tagit!!!